ÍV Eignastýring

Íslensk verðbréf bjóða uppá sérsniðna eignastýringu fyrir fagfjárfesta, stéttarfélög, fyrirtæki og einstaklinga þar sem markmiðið er að ná hámarksávöxtun að teknu tillliti til áhættu.  

Í upphafi er mótuð fjárfestingarstefna sem tekur mið af fjárhagslegri stöðu, þörfum og markmiðum hvers viðskiptavinar. Starfsfólk sér síðan um að fjárfesta fyrir viðskiptavini innan þess ramma sem markaður hefur verið.

Hver fjárfestingastefna er í stöðugri endurskoðun, þannig má bregðast við breyttum aðstæðum á markaði með það markmið að hámarka ávöxtun eignasafnsins. 

Sérstaða Íslenskra verðbréfa

Íslensk verðbréf eru óháð verðbréfafyrirtæki og getur því þjónustað viðskiptavini sína án hættu á hagsmunaárekstrum. Einu fjárfestingar félagsins eru fyrir eigin reikning í sjóðum félagsins. Með öðrum orðum keppir félagið ekki við viðskiptavini sína um þau tækifæri sem bjóðast á markaði hverju sinni. 

Þjónusta við viðskiptavini eignastýringar

Viðskiptavinir geta valið um mismunandi þjónustustig, allt hvað hentar hverjum og einum.

Kostir þess að vera í eignastýringu:

  • Ráðgjöf um áhættudreifingu og eignasamsetningu
  • Stýring á eignasafni
  • Aðgengi að sérfræðiteymi Íslenskra verðbréfa
  • Hagstæðari viðskiptakjör
  • Regluleg upplýsingagjöf