Eignasafn A

Eignasafn A er fremur varfærið og fjárfestir að miklu leyti í verðbréfum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánum. Fjárfestingastefnan heimilar takmarkaða fjárfestingu í hlutabréfum og öðrum innlendum og erlendum verðbréfum. Áhætta er takmörkuð og ávöxtun fremur stöðug.

Fjárfestingarheimildir Eignasafns A

Eignaflokkur Fjárfestingarheimild
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins 20 -100%
Önnur innlend skuldabréf 0 - 40%
    - Á hvern skuldara 0 -15%
Laust fé 0 - 80%
Hlutabréf 0 - 30%
   - þar af í hverju félagi 0 - 10%
Erlend skuldabréf 0 - 10%

 

Fyrir hverja?

Eignasafn A hentar þeim fjárfestum sem vilja njóta öryggis innlána og verðbréfa með ábyrgð ríkissjóðs en jafnframt eiga þess kost að fjárfesta í hlutabréfum með von um hærri ávöxtun.

Ríkisskuldabréf sem og önnur verðbréf bera tvenns konar áhættu. Annars vegar er um markaðsáhættu að ræða og hins vegar skuldaraáhættu.

Markaðsáhættan sem fylgir ríkisskuldabréfum felst í því að gengi ríkisskuldabréfa getur verið nokkuð flöktandi en með þessu flökti á að vera hægt að ná betri ávöxtun til lengri tíma. Skuldaraáhætta ríkisskuldabréfanna er talin mjög lítil þar sem skuldarinn er íslenska ríkið.

Áhætta Eignasafns A er takmörkuð og ávöxtun fremur stöðug.

Þjónusta

Fjárfestar hafa á hverjum tíma aðgang að eignasafni sínu á vef www.iv.is þar sem hægt er að sjá eignastöðu sem og þau viðskipti sem hafa átt sér stað frá því að safnið var stofnað.

Fjárfestar hafa einnig aðgang að sérfræðingum Íslenskra verðbréfa í gegnum síma og tölvupóst og öllu jöfnu er hægt að koma á fundi með litlum fyrirvara.

Lögð er áhersla á persónuleg samskipti og horft til lengri tíma samstarfs á sviði ávöxtunar.

Eignasamsetning

Aðrar upplýsingar

Lágmarksfjárhæð:
50 m.kr.
Árleg þóknun:
Frá 0,3% til 0,5% eftir upphæð í stýringu
Áhætta: