Eignasafn B

Eignasafn B fjárfestir bæði á innlendum og erlendum mörkuðum til að ná fram mikilli áhættudreifingu.  Safninu er dreift á milli innlendra sem erlendra ríkisskuldabréfa, annara skuldabréfa og hlutabréfa.  Hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta verulega erlendis og þola nokkuð hátt hlutfall hlutabréfa.  Ávöxtun getur sveiflast nokkuð og er mælt með að fjárfestar horfi til nokkura ára við mat á árangri.

Fjárfestingarheimildir Eignasafns B

Eignaflokkur Fjárfestingarheimild
Erlend fjárfesting 30 - 70%
Innlán og lausafjársjóðir 0 - 60%
Skuldabréf (dreift safn í gegnum sjóði) 10 - 60%
    - þar af lágmark í ríkisskuldabréfum 10%
Hlutabréf (dreift safn í gegnum sjóði) 0 - 35%
Innlend fjárfesting 30 - 70%
Innlán og Lausafjársjóðir 0 - 40%
Skuldabréf 10 - 60%
    - Þar af lágmark í ríkisskuldabréfum 10%
Hlutabréf 0 - 25%
  Þar af hámarks bein fjárf.í hverju félagi 5%

 

Fyrir hverja?

Eignasafn B hentar þeim fjárfestum sem vilja eiga þess kost að fjárfesta í hlutabréfum með von um hærri ávöxtun, en njóta jafnframt áhættdreifingar af fjárfestingu í innlánum og ríkistryggðum verðbréfum.

Ávöxtun getur sveiflast nokkuð og er mælt með að fjárfestar horfi til nokkurra ára við mat á árangri.

Almennt á það við að því hærri ávöxtun sem fjárfestir óskar eftir að fá, þeim mun meiri áhættu þarf hann að taka. Til lengri tíma á að vera hægt að ná mun betri ávöxtun í Eignasafni B en ef fjármunir væru eingöngu í innlánum, en áhættan sem er tekin er meiri.

Þjónusta

Fjárfestar hafa á hverjum tíma aðgang að eignasafni sínu á vef www.iv.is þar sem hægt er að sjá eignastöðu sem og þau viðskipti sem hafa átt sér stað frá því að safnið var stofnað.

Fjárfestar hafa einnig aðgang að sérfræðingum Íslenskra verðbréfa í gegnum síma og tölvupóst og öllu jöfnu er hægt að koma á fundi með litlum fyrirvara.

Lögð er áhersla á persónuleg samskipti og horft til lengri tíma samstarfs á sviði ávöxtunar.

Eignasamsetning

Aðrar upplýsingar

Lágmarksfjárhæð:
50 m.kr.
Árleg þóknun:
Frá 0,3% til 0,5% eftir upphæð í stýringu
Áhætta: