Regluleg endurskoðun ÍV Hlutabréfavísitölu: KVIKA bætist við

Regluleg endurskoðun

ÍV hlutabréfavísitalan er endurskoðuð fjórum sinnum á ári. Endurskoðun felur í sér að tekin er afstaða út frá reglum og viðmiðum um seljanleika hvaða félög teljast gjaldgeng í vísitöluna hverju sinni. Endurskoðun reglna vísitölunnar fer einnig fram einu sinni á ári, samhliða reglulegri endurskoðun í mars.

Breytingar á samsetningu vísitölunnar m.v. gildistöku 1. júlí 2019 – KVIKA bætist við.

Kvika var skráð á markað þann 15. mars 2019 en engin félög voru afskráð markað. Öll félög í vísitölunni auk Kviku stóðust reglu um að viðskipti hafi orðið a.m.k 70% viðskiptadaga undangenginna sex mánaða. Þ.a.l bætist KVIKA við þau félög sem teljast tæk í vísitöluna og mun bætast við mv. gildistöku 1.júlí 2019. Ekki urðu breytingar á umfangi viðskiptavakta þeirra félaga sem eru í vísitölunni.