RAFVÆÐING HLUTDEILDARSKÍRTEINA VERÐBRÉFASJÓÐSINS ÍV ERLENT HLUTABRÉFASAFN 24. APRÍL 2020

UM SJÓÐINN OG REKSTRARAÐILA HANS

ÍV Erlent hlutabréfasafn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Sjóðurinn er rekinn af ÍV sjóðum hf. sem hefur starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu sem rekstrarfélag verðbréfasjóða skv. lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Upplýsingasíða sjóðsins

 

VIÐSKIPTI FRAM AÐ RAFRÆNNI SKRÁNINGU

Vegna vinnu við rafvæðingu, fram til 24. apríl 2020 þurfa viðskipti með hlutdeildarskírteini í sjóðnum (kaup og sölur) að fara fram með því að viðskiptavinir hringja í 460-4700 eða senda tölvupóst á iv@iv.is

 

HVAÐ BREYTIST VEGNA RAFVÆÐINGAR / ER AÐGERÐA ÞÖRF AF HÁLFU EIGENDA?

Engra aðgerða er þörf og aðstaða eigenda hlutdeildarskírteinishafa helst óbreytt að öllu leyti hvað varðar eignarhald. Aðstaða eigenda hlutdeildarskírteina verður betri eftir rafvæðingu hvað viðkemur vali á möguleikum til vörslu. Það merkir að eftir rafvæðingu getur eigandi kosið að varsla hlutdeildarskírteini sín þar sem hentar best.

Núverandi eigendur eru nú þegar með vörslusamning við Íslensk verðbréf hf., enda eru hlutdeildarskírteini útgefin af sjóðnum þegar vörsluð á vörslureikningi viðkomandi eiganda hjá Íslenskum verðbréfum. Íslensk verðbréf hf. telst reikningsstofnun samkvæmt lögum. Félagið er móðurfélag ÍV sjóða hf.

Til að rafvæðing sé möguleg munu Íslensk verðbréf hf., f.h. sjóðsins, stofna VS-reikning (verðbréfareikning hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. til að varsla rafrænt skráð verðbréf) fyrir þá eigendur sem ekki eiga slíkan reikning nú þegar.

Í kjölfar rafvæðingar verður útgáfulýsing sjóðsins vegna rafvæðingar aðgengileg á vefsvæði Nasdaq verðbréfamiðstöðvar, www.vbsi.is auk þess sem allar nauðsynlegar upplýsingar verða eftir sem áður til staðar á heimasíðum Íslenskra verðbréfa hf. www.iv.is og ÍV sjóða hf. www.ivsjodir.is. Eru fjárfestar hvattir til að kynna sér vel efni heimasíðanna.

 

 HAFA SKAL Í HUGA

Fjárfestar eru í öllum tilfellum hvattir til að kynna sér form og fyrirkomulag ÍV Erlends hlutabréfasafns sem fjárfestingarkosts og sértaklega þá áhættuþætti sem tilteknir eru í útgáfulýsingu sjóðsins sem finna má á www.iv.is og www.ivsjodir.is. Fjárfestar eru sérstaklega hvattir til að kynna sér lykilupplýsingablað sjóðsins til samanburðar við aðra fjárfestingarkosti á framangreindum heimasíðum. Eftir atvikum er ráðlegt að afla sér óháðrar ráðgjafar.

Hægt er að fá frekari upplýsingar í síma 460-4700 eða á heimasíðu ÍV sjóða hf. www.ivsjodir.is og heimasíðu Íslenskra verðbréfa hf. www.iv.is