Verðskrá Fyrirtækjaráðgjafar

Verðskrá ÍV fyrirtækjaráðgjafar

 

Ráðgjöf við sölu fyrirtækja                                                          5.00% mv. heildarvirði hins selda félags eða rekstrar (Enterprise Value)

Rágjöf við kaup fyrirtækja og aðstoð við fjármögnun                 5.00% mv. heildarvirði hins keypta félags

Ráðgjöf vegna sameiningar                                                         5.00% mv. heildarvirði sameinaðs félags            

Ráðgjöf við öflun nýs hlutafjár                                                    10.00% af nýju hlutafé

Skoðun og undirbúningur lánsumsóknar                                     kr. 800.000,-

Öflun lánsfjár til fyrirtækjakaupa eða endurfjárm.                       2.50% af lánsupphæð

Einfalt verðmat*                                                                           kr. 500.000,-

Verðmat fyrirtækis                                                                       kr. 1.500.000,-

Um sértæk verkefni skal samið sérstaklega og helst ekki samið um tímagjald. Ef til þess kemur þá skal tímagjald miða við kr. 28.900,-

Við öll verð bætist vsk.

*Einfalt verðmat er mat sem byggt er á tölulegum staðreyndum sem verkkaupi skaffar og/eða eru opinberar s.s. ársreikninga, milliuppgjör, eignalista og áætlanir stjórnenda, auk samtala við stjórnendur. Við gerð einfalds verðmats er ekki endilega farið í vetvangsheimsóknir, verðmat einstakra eigna eða tölur sannreyndar sérstaklega.