Lagalegur fyrirvari

Íslensk verðbréf bera hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef fyrirtækisins né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma; meðal annars, en ekki eingöngu, ber fyrirtækið ekki ábyrgð á tjóni vegna tapaðra fjárfestingatækifæra notenda.

Íslensk verðbréf byggja upplýsingarnar á vefnum á heimildum sem fyrirtækið telur áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Íslenskum verðbréfum er ekki skylt að uppfæra það sem fram kemur á vefnum og kunna upplýsingar og skoðanir sem þar koma fram að breytast án fyrirvara.

Upplýsingar sem birtar eru á vef Íslenskra verðbréfa fela á engan hátt í sér ráðleggingar um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga og bera notendur vefsins einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum. Íslensk verðbréf kunna þó að veita ráðgjöf til viðskiptavina fyrirtækisins í gegnum vefinn um kaup eða sölu fjármálagerninga og/eða um skattamál enda kemur þá skýrt fram á vefnum að um ráðgjöf sé að ræða.

Upplýsingar og ráðgjöf Íslenskra verðbréfa á vefnum miðast ekki við ákveðin fjárfestingarmarkmið, ákveðna fjárhagsstöðu eða sérhagsmuni tiltekinna notenda og er ávallt almenns eðlis þar sem ekki er hægt að taka tillit til aðstæðna hvers og eins. Íslensk verðbréf bera ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af slíkri upplýsinga- eða ráðgjöf fyrirtækisins.

Viðskipti með fjármálagerninga eru mjög áhættusöm í eðli sínu. Verðbreytingar í fortíð gefa ekki endilega vísbendingu um framtíðarbreytingar. Notendur á vef Íslenskra verðbréfa eru hvattir til að afla sér almennra upplýsinga um eðli verðbréfaviðskipta, fjárfestingamálefni, skattamál o.fl. sem tengist verðbréfaviðskiptum hjá ráðgjöfum fyrirtækisins.

Þeir sem hafa áhuga á frekari upplýsingum um þá fjármálagerninga sem fjallað er um á vef fyrirtækisins er bent á að leita til ráðgjafa Íslenskra verðbréfa. Í einstökum tilvikum kann að vera ómögulegt að eiga viðskipti með fjármálagerninga sem upplýsingar eru um á vef Íslenskra verðbréfa og þá geta viðskipti verið takmörkuð við tiltekna hópa fjárfesta.

Á yfirlitum yfir fjármálagerninga viðskiptavina fyrirtækisins tekur markaðsverðmæti ekki tillit til þóknana eða annars kostnaðar sem til fellur ef þeir verða seldir. Á yfirlitum er „markaðsgengi“ nýjasta gengi og „markaðsvirði“ verðmæti fjármálagerninga miðað við það gengi. Á hreyfingaryfirlitum er „gengi“ viðskiptagengi hreyfinga og „verð“ viðskiptaverð út frá því. Markaðsgengi fjármálagerninga sem skráðir eru í Kauphöll Íslands hf. er almennt síðasta viðskiptagengi þeirra á þinginu. Sé langt um liðið frá síðustu viðskiptum er einnig litið til hagstæðustu kauptilboða þegar markaðsverðið er metið. Íslensk verðbréf hf. áskilja sér rétt til leiðréttinga á yfirlitum.

Íslensk verðbréf eiga höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef fyrirtækisins, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Íslenskra verðbréfa þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef fyrirtækisins, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Viðskiptavinum Íslenskra verðbréfa er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.