Veðskuldabréfasjóður ÍV - VÍV I

VIV I

Fasteignafjármögnun

Veðskuldabréfasjóður ÍV hs. er sérhæfður sjóður, skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðili sérhæfðra sjóða. Sjóðurinn er einungis opin fagfjárfestum og veitir því ekki viðtöku fjár frá almenningi.

Markmið Veðskuldabréfasjóðs ÍV er að ávaxta fé sitt með sem bestum hætti skv. fjárfestingarstefnu. Sjóðurinn fjárfestir í löngum verðtryggðum skuldabréfum útgefnum af lögaðilum sem tryggð eru með veði í tekjuberandi fasteignum (atvinnu- og íbúðarhúsnæði skráðu hjá FMR). Heimilt er að fjárfesta í lánssamningum tryggðum með tryggingarbréfi í fasteign þegar opinber aðili er eigandi fasteignar eða leigjandi hennar á langtímasamningi.

Sjóðurinn fjármagnar fjárfestingar með útgáfu hlutdeildarskírteina og með útgáfu skuldabréfaflokksins VIV 14 1 sem skráður er á Nasdaq OMX Iceland.

Rekstrarfélag sjóðsins er ÍV sjóðir hf., kt. 491001-2080. Félagið er starfleyfisskyldur rekstraraðili sérhæfðra sjóða skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Félagið er dótturfélag Íslenskra verðbréfa hf. sem einnig er vörsluaðili sjoðsins. Félagið er með aðsetur að Hvannavöllum 14, 600 Akureyri.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Veðskuldabréfasjóðs ÍV