Veðskuldabréfasjóður ÍV - VÍV II

VIV II

Fasteignafjármögnun

Veðskuldabréfasjóður ÍV – VIV II hs. er sérhæfður sjóður skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Sjóðurinn fjárfestir í löngum verðtryggðum skuldabréfum útgefnum af lögaðilum sem tryggð eru með veði í atvinnufasteignum eða ibúðasöfnum. Starfsemi sjóðsins miðast að því að mynda á fjárfestingartímabili hagkvæmt safn veðskuldabréfa þar sem undirliggjandi veð dreifast með heilbrigðum hætti mv. nýtingu og staðsetningu. Fjárfestingartímabil sjóðsins hófst 2.maí 2019 og lýkur í síðasta lagi 2. maí 2022. Sjóðurinn fjármagnar fjárfestingar sínar með útgáfu hlutdeildarskírteina til fagfjárfesta. Eigendur eru margir af stærstu lífeyrissjóðum landsins.

Rekstrarfélag sjóðsins er ÍV sjóðir hf., kt. 491001-2080. Félagið er starfleyfisskyldur rekstraraðili sérhæfðra sjóða skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Félagið er dótturfélag Íslenskra verðbréfa hf. sem einnig er vörsluaðili sjoðsins. Félagið er með aðsetur að Hvannavöllum 14, 600 Akureyri og starfsstöð að Hlíðasmára 6, Kópavogi.