Veðskuldabréfasjóður ÍV - VÍV II

Fasteignafjármögnun

Veðskuldabréfasjóður ÍV – VIV II er fagfjárfestasjóður með 6,1 ma. fjárfestingargetu. Sjóðurinn fjárfestir í löngum verðtryggðum skuldabréfum útgefnum af lögaðilum sem tryggð eru með veði í atvinnufasteignum eða ibúðasöfnum. Starfsemi sjóðsins miðast að því að mynda á fjárfestingartímabili hagkvæmt safn veðskuldabréfa þar sem undirliggjandi veð dreifast með heilbrigðum hætti mv. nýtingu og staðsetningu. Fjárfestingartímabil sjóðsins hófst 2.maí 2019 og lýkur í síðasta lagi 2. maí 2022.

Sjóðurinn starfar sem fagfjárfestasjóður skv. lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og fjármagnar fjárfestingar sínar með útgáfu hlutdeildarskírteina til fagfjárfesta. Eigendur eru margir af stærstu lífeyrissjóðum landsins.

Rekstrarfélag sjóðsins er ÍV sjóðir hf., kt. 491001-2080. Félagið er fjármálafyrirtæki sem hefur starfsleyfi til reksturs verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Félagið er til heimilis og hefur aðstöðu hjá Íslenskum verðbréfum hf., að Hvannavöllum 14, 600 Akureyri.