ÍV Eignasafn I

Síðast uppfært: 26.03.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Fjárfesting í ÍV Eignasafni I er góður kostur fyrir þá sem vilja nýta sér kosti sjóðaformsins og leitast eftir eignadreifingu í gegnum öryggi ríkistryggðra eigna en vilja um leið auka ávöxtunarmöguleika sem felast í öðrum skuldabréfum. Sjóðnum er stýrt af sérfræðingum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast nokkuð og því er mikilvægt að ekki sé horft til mjög skamms tíma við mat á árangri.

Sjóðurinn hentar vel fyrir þá sem fjárfesta með reglubundnum hætti, t.d með reglulegri áskrift

Markmið og fjárfestingarstefna

  • EIGNADREIFING
  • SKULDABRÉF

Áhersla er lögð á fjárfestingu í ríkistryggðum skuldabréfum og öðrum traustum skuldabréfum, svo sem skuldabréfum með ábyrgð sveitarfélaga, fasteignatryggðum skuldabréfum og öðrum skuldabréfum. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir 20-100% 49%
Skuldabréf - bein eign 0-60% 47%
Innlán fjármálafyrirtækja 0-80% 0%
Reiðufé   4%
     
Nánari sundurliðun - horft til eigna sjóða og eigna í einstökum verðbréfum
Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 20-100% 47%
Önnur skuldabréf 0-50% 49%
Innlán og reiðufé   5%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Eignasafn I 4,4% 4,5% 4,6% 9,7%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Eignasafn I 7,2% 3,8% 5,7% 5,7% 5,3%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 911
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2011
Umsýsluþóknun á ári 0.5%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 26.03.2020 16.4006
Meðallíftími (ár) 6,25
Verðtr.hlutfall 38,71%
Flökt 1 ár 1,58%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni I í gegnum VERÐBRÉFAVEF ÍV eða með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700.

Mögulegt er að fjárfesta reglubundið í sjóðnum með því að gerast áskrifandi.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa s kil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Eignasafn I er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði , fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.