ÍV Eignasafn I

Síðast uppfært: 05.12.2019

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Eignasafn I er góður kostur fyrir þá sem vilja njóta öryggis ríkistryggðra eigna og innlána en vilja um leið auka ávöxtunarmöguleika sjóðsins með kaupum á öðrum skuldabréfum. Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum.

Markmið og fjárfestingarstefna

Áhersla er lögð á fjárfestingu í skuldabréfum, útgefnum af eða með ábyrgð íslenska ríkisins og innlán fjármálafyrirtækja en einnig er fjárfest í skuldabréfum með ábyrgð sveitarfélaga og öðrum skuldabréfum. Sjóðnum er heimilt að fjárfesta í öðrum sjóðum sem ÍV sjóðir rekur að hluta eða öllu leyti.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir 20-100% 49%
Skuldabréf - bein eign 0-60% 47%
Innlán fjármálafyrirtækja 0-80% 0%
Reiðufé   4%
     
Nánari sundurliðun - horft til eigna sjóða og eigna í einstökum verðbréfum
Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 20-100% 47%
Önnur skuldabréf 0-50% 49%
Innlán og reiðufé   5%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Eignasafn I 6,6% 0,4% 1,9% 7,6%
Verðbreyting ára 2018 2017 2016 2015 2014
ÍV Eignasafn I 3,8% 5,7% 5,7% 5,3% 3,5%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 838
Sjóðstjóri Hreinn Þór Hauksson
Stofnár 2011
Umsýsluþóknun á ári 0.5%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 05.12.2019 15.6107
Meðallíftími (ár) 7,29
Verðtr.hlutfall 49,25%
Flökt 1 ár 1,09%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni I með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifær t af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Eignasafni I.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa s kil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Eignasafn I er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði , fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.