ÍV Eignasafn I

Síðast uppfært: 25.02.2021

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Fjárfesting í ÍV Eignasafni I er góður kostur fyrir þá sem vilja nýta sér kosti sjóðaformsins og leitast eftir eignadreifingu í gegnum öryggi ríkistryggðra eigna en vilja um leið auka ávöxtunarmöguleika sem felast í öðrum skuldabréfum. Sjóðnum er stýrt af sérfræðingum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast nokkuð og því er mikilvægt að ekki sé horft til mjög skamms tíma við mat á árangri.

Sjóðurinn hentar vel fyrir þá sem fjárfesta með reglubundnum hætti, t.d með reglulegri áskrift

Markmið og fjárfestingarstefna

  • EIGNADREIFING
  • SKULDABRÉF

Áhersla er lögð á fjárfestingu í ríkistryggðum skuldabréfum og öðrum traustum skuldabréfum, svo sem skuldabréfum með ábyrgð sveitarfélaga, fasteignatryggðum skuldabréfum og öðrum skuldabréfum. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir 20-100% 49%
Skuldabréf - bein eign 0-60% 47%
Innlán fjármálafyrirtækja 0-80% 0%
Reiðufé   4%
     
Nánari sundurliðun - horft til eigna sjóða og eigna í einstökum verðbréfum
Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 20-100% 47%
Önnur skuldabréf 0-50% 49%
Innlán og reiðufé   5%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Eignasafn I -0,6% -0,6% -2,6% 3,0%
Verðbreyting ára 2020 2019 2018 2017 2016
ÍV Eignasafn I 6,3% 7,2% 3,8% 5,7% 5,7%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 904
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2011
Umsýsluþóknun á ári 0.5%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 25.02.2021 16.5783
Meðallíftími (ár) 7
Verðtr.hlutfall 58,82%
Flökt 1 ár 1,78%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.  

Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV 

1: Verðbréfavefur ÍV 

2: iv@iv.is

3: 460-4700

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa s kil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Eignasafn I er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði , fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. 

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.  

Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.