ÍV Eignasafn III

Síðast uppfært: 19.09.2018

Fyrir hvern er sjóðurinn?

*Athygli er vakin á því að fjárfestingastefna sjóðsins mun breytast þann 11. október

ÍV Eignasafn III hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum sem þola töluverðar sveiflur í ávöxtun. Sjóðurinn hentar fjárfestum sem sækjast eftir virkri stýringu á milli mismunandi eignaflokka, eru að fjárfesta til langs tíma og eru tilbúnir að taka áhættu á sveiflum í ávöxtun.

- Útboðslýsing (tekur gildi 11. október)
- Lykilupplýsingar (tekur gildi 11. október)

Markmið og fjárfestingarstefna

*Athygli er vakin á því að fjárfestingastefna sjóðsins mun breytast þann 11. október

Sjóðurinn fjárfestir í innlendum hlutabréfum, skuldabréfum og innlánum fjármálafyrirtækja. Markmið sjóðsins er að nýta þau tækifæri sem gefast á fjármálamörkuðum til að ná betri langtímaávöxtun heldur en afmarkaðir hlutar markaðarins gera hver fyrir sig. Þannig getur sjóðurinn á einum tímapunkti verið með megináherslu á hlutabréf í fjárfestingum sínum en megináherslu á skuldabréf eða innlán á öðrum tímapunkti. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta eða öllu leyti í sjóðum sem reknir eru af ÍV sjóðum hf.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Fjárfestingastefna

Stefna

 Eign

Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum og innlánum 0-50% 5%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum og innlánum 0-50% 0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum 0-40% 14%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum 0-40% 17%
Verðbréf með ríkisábyrgð 20-80% 28%
Skráð skuldabréf, önnur en ríkistryggð 10-40% 12%
Skráð hlutabréf 10-50% 19%
Innlán fjármálafyrirtækja 0-50% 0%
Óskráð skuldabréf og víxlar 0-15% 0%
Óskráð hlutabréf 0-15% 0%
Aðrir sjóðir um sameiginlega fjárfestingu (fagfjárfestasjóðir) 0-20% 0%
Reiðufé   5%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Eignasafn III 2,2% -2,2% -0,8% 5,5%
Verðbreyting ára 2017 2016
ÍV Eignasafn III -1,3% 0%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 10
Sjóðstjóri Hreinn Þór Hauksson
Stofnár 2016
Umsýsluþóknun á ári 1%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf.
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf.

Viðskipti

Lágmarkskaup 3.000
Þóknun við kaup 1%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 5 viðskiptadagar (T+5)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 19.09.2018 10.0863
12 mán staðalfrávik 4,62%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni III með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Eignasafni III.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 20% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Eignasafn III er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.