ÍV Eignasafn III

Síðast uppfært: 25.02.2021

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Fjárfesting í ÍV Eignasafni III hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum sem vilja nýta sér kosti sjóðaformsins og leitast eftir mikilli eignadreifingu og erlendri áherslu í fjárfestingum.  Sjóðnum er stýrt af sérfræðingum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast nokkuð og því er mikilvægt að ekki sé horft til mjög skamms tíma við mat á árangri.

Sjóðurinn hentar vel fyrir þá sem fjárfesta með reglubundnum hætti, t.d með reglulegri áskrift

Markmið og fjárfestingarstefna

  • MIKIL EIGNADREIFING 
  • INNLEND OG ERLEND SKULDABRÉF OG HLUTABRÉF
  • ERLEND ÁHERSLA

Meirihluti fjárfestinga sjóðsins er ávallt í erlendum eignum. Sjóðurinn ávaxtar fjármuni með fjárfestingu í innlendum og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum og innlánum fjármálafyrirtækja. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum auk þess sem heimilt að fjárfesta hvort sem er í íslenskum eða erlendum sjóðum sem fjárfesta í erlendum verðbréfum.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

Fjárfestingarheimildir (samandregnar)

Erlend fjárfesting 60%-100%  Eign
Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir 0%-60% 39%
Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir 0%-60% 25%
Innlán eða lausafjársjóðir 0%-50% 0%
     
Innlend fjárfesting 0%-40% Eign
Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir 0%-40% 22%
Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir 0%-20% 8%
Innlán eða lausafjársjóðir 0%-40% 0%
     
Lágmarksfjárfesting í skuldabréfum 20% 70%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Eignasafn III 5,2% 7,8% 13,2% 24,2%
Verðbreyting ára 2020 2019 2018 2017 2016
ÍV Eignasafn III 17,4% 18,9% 0,9% -1,3%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 1.033
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2016
Umsýsluþóknun á ári 1%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf.
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf.

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 3 viðskiptadagar (T+3)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 25.02.2021 14.6211
Meðallíftími (ár) 1,08
Verðtr.hlutfall 8,36%
Flökt 1 ár 14,61%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.  

Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV 

1: Verðbréfavefur ÍV 

2: iv@iv.is

3: 460-4700

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Eignasafn III er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. 

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.  

Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.