ÍV Erlent hlutabréfasafn

Síðast uppfært: 05.12.2018

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Erlent hlutabréfasafn er góður kostur fyrir þá sem vilja fjárfesta í erlendum hlutabréfum og vilja jafnframt mikla dreifingu á eignirnar sínar. Þar sem miklar sveiflur geta verið á gengi sjóðsins þá hentar hann best í lengri tíma fjárfestingar.

Markmið og fjárfestingarstefna

ÍV Erlent hlutabréfasafn er hlutabréfasjóður sem fjárfestir að meginstefnu í hlutabréfum sem skráð eru í kauphöllum þróaðra markaða samkvæmt MSCI Barra. Markmið hans er að ávaxta eignir sjóðsins með því að fjárfesta í erlendum hlutabréfum sem skráð eru í viðurkenndum kauphöllum. Þar sem sjóðurinn er gerður upp í íslenskum krónum þá hefur breyting á gengi krónunnar áhrif á sjóðinn. Styrkist krónan minnkar ávöxtun sem því nemur og eykst ef krónan veikist.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Hlutabréf skráð í kauphöllum þróaðra markaða 50-100% 75%
Hlutabréf skráð í kauphöllum BRIK-landa 0-50% 19%
Reiðufé   6%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Erlent hlutabréfasafn 8,7% 0,8% 5,5% 12%
Verðbreyting ára 2017 2016 2015 2014 2013
ÍV Erlent hlutabréfasafn 20,7% -4,2% 2,9% 15% 4,7%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 530
Sjóðstjóri Andrés Ívarsson / Helga Björg Ingvadóttir
Stofnár 2006
Umsýsluþóknun á ári 1.5%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 3.000
Þóknun við kaup 2%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 3 viðskiptadagar (T+3)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 05.12.2018 314.4962
12 mán staðalfrávik 13,95%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Erlendu hlutabréfasafni með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Athuga að vegna reglna sem hefta fjármagnsflæði frá landinu er fjárfesting í sjóðnum háð takmörkunum og skilyrðum. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Íslenskra verðbréfa hf. í síma 460 4700 eða í tölvupósti.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstek juskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignar hlutdeild. Söluhagnaður ber 20% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Erlent hlutabréfasafn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.