ÍV Erlent hlutabréfasafn

Síðast uppfært: 26.03.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Fjárfesting í ÍV Erlendu hlutabréfasafni er góður kostur fyrir þá sem vilja nýta sér kosti sjóðaformsins til að fjárfesta í erlendum hlutabréfum. Sjóðurinn fjárfestir að miklu leyti í stórum og vel þekktum fyrirtækjum sem eru mörg hver leiðandi á sínu sviði. Sjóðnum er stýrt með virkum hætti af sérfræðingum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast verulega og því hentar sjóðurinn þeim sem vilja fjárfesta til lengri tíma.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel eignasamsetningu sjóðsins og öll þau gögn sem gilda um viðskipti með hlutdeildarskírteini hans, s.s lykilupplysingar og  útboðslýsingu. 

Markmið og fjárfestingarstefna

ÍV Erlent hlutabréfasafn er verðbréfasjóður sem fjárfestir að meginstefnu í hlutabréfum sem skráð eru í kauphöllum þróaðra markaða. Markmið hans er að ávaxta eignir sjóðsins með því að byggja upp og viðhalda vel dreifðu safni erlendra hlutabréfa.

Þar sem sjóðurinn er gerður upp í íslenskum krónum þá hefur breyting á gengi krónunnar áhrif á sjóðinn. Styrkist krónan minnkar ávöxtun sem því nemur og eykst ef krónan veikist.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Hlutabréf skráð í kauphöllum þróaðra markaða 50-100% 75%
Hlutabréf skráð í kauphöllum BRIK-landa 0-50% 21%
Reiðufé   4%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Erlent hlutabréfasafn 1,5% 0,4% 11,6% 17,3%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Erlent hlutabréfasafn 35,8% -5,1% 20,7% -4,2% 2,9%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 1.218
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2006
Umsýsluþóknun á ári 1.5%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 1%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 3 viðskiptadagar (T+3)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 26.03.2020 378.3218
Flökt 1 ár 20,26%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Erlendu hlutabréfasafni með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Íslenskra verðbréfa hf. í síma 460 4700 eða í tölvupósti.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstek juskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignar hlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Erlent hlutabréfasafn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.