ÍV Hlutabréfavísitölusjóður

Síðast uppfært: 26.03.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður er fjárfestingarsjóður sem er einkum ætlaður fjárfestum sem vilja ávaxta fjármuni til meðallangs eða langs tíma þar sem gengi sjóðsins sveiflast í takt við breytingar á hlutabréfamarkaði. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum.

Markmið og fjárfestingarstefna

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru í Nasdaq OMX á Íslandi og innlánum fjármálafyrirtækja. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í innlendum hlutabréfum í samræmi við ÍV Hlutabréfavísitölu.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Hlutabréf skráð á Nasdaq OMX á Íslandi 70-100% 100%
Innlán 0-30% 0%
Reiðufé   0%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður -15,8% -15,9% -8,1% -6,8%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður 18,1% -6,0% 0,4% 2,3% 40,6%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 324
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2012
Umsýsluþóknun á ári 0.8%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 1%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 26.03.2020 19.6190
Flökt 1 ár 12,09%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Hlutabréfavísitölusjóði með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Hlutabréfavísitölusjóði.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.