ÍV Hlutabréfavísitölusjóður

Síðast uppfært: 06.10.2022

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður er fjárfestingarsjóður sem er einkum ætlaður fjárfestum sem vilja ávaxta fjármuni til meðallangs eða langs tíma þar sem gengi sjóðsins sveiflast í takt við breytingar á hlutabréfamarkaði. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum.

Markmið og fjárfestingarstefna

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru í Nasdaq OMX á Íslandi og innlánum fjármálafyrirtækja. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í innlendum hlutabréfum í samræmi við ÍV Hlutabréfavísitölu.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

Fjárfestingarstefna Stefna Eign
Hlutabréf skráð á Nasdaq OMX á Íslandi 70-100% 100%
Innlán 0-30% 0%
Reiðufé   0%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður -12,2% -3,0% -13,2% -5,3%
Verðbreyting ára 2021 2020 2019 2018 2017
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður 42,4% 28,0% 18,1% -6,0% 0,4%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 1.009
Sjóðstjóri Árni Hjaltason og Halldór Andersen
Stofnár 2012
Umsýsluþóknun á ári 0,8%
Árangursþóknun Á ekki við
Árangursviðmið Á ekki við
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 1%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 06.10.2022 37.3069
Flökt 1 ár 11,33%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.  

Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV 

1: Verðbréfavefur ÍV 

2: iv@iv.is

3: 460-4700

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenning skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins og Íslensk verðbréf hf. eru vörsluaðili sjóðsins skv. ákæðum sömu löggjafar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.

Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.