ÍV Skammtímasjóður

Síðast uppfært: 26.03.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Skammtímasjóður er traustur kostur fyrir þá sem vilja nýta þá vexti sem bjóðast á innlánum og víxlum auk þess að eiga kost á umframávöxtun sem ríkistryggð bréf gætu gefið. Sjóðurinn hentar bæði almennum fjárfestum sem og fagfjárfestum og þar sem engin þóknun er tekin við kaup eða sölu hentar sjóðurinn vel í skemmri tíma fjárfestingar.

Markmið og fjárfestingarstefna

Fjárfest er í stuttum ríkistryggðum verðbréfum og víxlum og innlánum fjármálastofnana. Líftími eignasafns sjóðsins er minni en ár. Stýring sjóðsins tekur að töluverðu leyti mið af þróun vaxtastigs og því getur hlutfall innlána verið breytilegt frá mánuði til mánaðar.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

Fjárfestingarstefna

Stefna 

 Eign

Innlán fjármálafyrirtækja 50-100% 74%
Ríkisskuldabréf 0-50% 4%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf fjármálafyrirtækja 0-30% 20%
Aðrir skráðir peningamarkaðsgerningar 0-10% 1%
Reiðufé   1%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Skammtímasjóður 0,8% 0,8% 1,7% 3,9%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Skammtímasjóður 4,1% 3,9% 4,4% 5,8% 5,1%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 7.548
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2009
Umsýsluþóknun á ári 0.5%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 1 viðskiptadagur (T+1)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 26.03.2020 18.2965
Meðallíftími (ár) 0,03
Flökt 1 ár 0,09%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Skammtímasjóði með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Skammtímasjóði.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Skammtímasjóður er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.