Verðskrá Íslenskra verðbréfa hf.

Gjaldskrá í gildi frá apríl 2023

Eignastýring 

Aðilar sem nýta sér eignastýringaþjónustu ÍV njóta ýmissa sérkjara. Þar má nefna afslátt af þóknun af viðskiptum með hlutabréf og skuldabréf og veittur er afsláttur við kaup í sjóðum.

Verðbréf

Ríkistryggð skuldabréf og víxlar  
Viðskiptaþóknun  0,20%    (lágmark 4.000 kr.)
Útdregin húsbréf 500 kr. hvert bréf
   
Önnur skuldabréf og víxlar  
Markaðsskuldabréf - viðskiptaþóknun  0,20%    (lágmark 4.000 kr.)
Óskráð skuldabréf - viðskiptaþóknun 1,50%    (lágmark 10.000 kr.)
Veðskuldabréf (umsýslu- og skjalagerðargjald) 50.000 kr.
Veðskuldabréf   1,00-3,50%  (lágmark 250.000 kr.)
Stærri verkefni - þóknun umsemjanleg
   
Hlutabréf  
Viðskiptaþóknun  
Skráð hlutabréf 1,00%
Óskráð hlutabréf Samkvæmt samningi í hverju tilfelli
Lágmarksþóknun innlend hlutabréf 4.000 kr.
Lágmarksþóknun erlend hlutabréf 10.000 kr.

Önnur gjöld

Almennt afgreiðslugjald 500 kr.
Þar með talið: afborganir skuldabréfa, arðgreiðslur hlutabréfa, kaup og sala verðbréfa, 
afhending verðbréfa á hlutlaust svæði, framsal verðbréfa 
Afgreiðslugjald vegna erlendra verðbréfa 2.000 kr.
Innlausnargjald sjóða 500 kr.
Ekki er tekið afgreiðslugjald við kaup eða áskrift í sjóðum  
Afhending erlendra bréfa úr vörslu 1.000 kr.
Opna dánarbú hjá Verðbréfaskráningu Íslands 2.500 kr.
Umsókn um endurgreiðslu skatts vegna erlendra verðbréfa 18.000 kr.
Veðsetning/aflétting 1.000 kr.

 

Vörslugjöld

Vörslugjöld vegna rafrænna verðbréfa er eftirfarandi:

Innlend verðbréf 0,03% á ári
   
Erlend verðbréf 0,06% á ári
Lágmarksgjald 3.000 kr. á ári
   
Vörsluþjónusta sjóðs 150.000 kr. pr. mánuð

 

Sjóðir ÍV

Heiti sjóðs Þóknun við kaup Árleg umsýsluþóknun
ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa 0,5% 1,0%
ÍV Eignasafn I 0,5% 0,6%
ÍV Eignasafn II 0,5% 0,8%
ÍV Eignasafn III 0,5% 1,0%
ÍV Eignasafn IV 0,5% 1,2%
ÍV Skammtímasjóður  0,0% 0,5%
ÍV Sparisafn 0,5% 0,8%
ÍV Skuldabréfasafn 0,5% 1,0%
ÍV Ríkisskuldabréfasjóður 0,5% 1,0%
ÍV Erlent skuldabréfasafn 0,5% 0,8%
ÍV Íslensk hlutabréf - Aðallisti hs. 1,0% 0,8%
ÍV Stokkur 1,0% 1,7%
ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður 1,0% 1,5%
ÍV Erlent hlutabréfasafn 1,0% 1,5%