Verðskrá Íslenskra verðbréfa hf.

Eignastýring

Umsýsluþóknun 25-50 milljónir 0,40% á ári
Umsýsluþóknun 50 milljónir og meira 0,30% á ári


Sérkjör eignastýringar
Veittur er afsláttur af viðskiptum með hlutabréf og skuldabréf. Jafnframt er veittur 50% afsláttur af mismun á kaup- og sölugengi verðbréfa- og fjárfestingasjóða. Þegar fjárfest er úr einum sjóði í annan er veittur 75% afsláttur.

Verðbréf

Ríkistryggð skuldabréf og víxlar  
Viðskiptaþóknun ef lánstími er styttri en eitt ár 0,10%    (lágmark 3.000 kr.)
Viðskiptaþóknun ef lánstími er lengri en eitt ár 0,20%    (lágmark 3.000 kr.)
Útdregin húsbréf 500 kr. hvert bréf
   
Önnur skuldabréf og víxlar  
Markaðsskuldabréf - viðskiptaþóknun ef lánstími er styttri en eitt ár 0,10%    (lágmark 3.000 kr.)
Markaðsskuldabréf - viðskiptaþóknun ef lánstími er lengri en eitt ár 0,20%    (lágmark 3.000 kr.)
Óskráð skuldabréf - viðskiptaþóknun 1,50%    (lágmark 5.000 kr.)
Veðskuldabréf (umsýslu- og skjalagerðargjald) 50.000 kr.
Veðskuldabréf   1,00-3,50%  (lágmark 250.000 kr.)
Stærri verkefni - þóknun umsemjanleg
   
Hlutabréf  
Viðskiptaþóknun  
Skráð hlutabréf 1,00%
Óskráð hlutabréf Samkvæmt samningi í hverju tilfelli
Lágmarksþóknun innlend hlutabréf 5.000 kr.
Lágmarksþóknun erlend hlutabréf 10.000 kr.

Önnur gjöld

Almennt afgreiðslugjald 500 kr.
Þar með talið: afborganir skuldabréfa, arðgreiðslur hlutabréfa, kaup og sala verðbréfa, 
afhending verðbréfa á hlutlaust svæði, framsal verðbréfa 
Afgreiðslugjald vegna erlendra verðbréfa 2000 kr.
Innlausnargjald sjóða 500 kr.
Ekki er tekið afgreiðslugjald við kaup eða áskrift í sjóðum  
Afhending erlendra bréfa úr vörslu 1.000 kr.
Opna dánarbú hjá Verðbréfaskráningu Íslands 2.500 kr.
Umsókn um endurgreiðslu skatts vegna erlendra verðbréfa 18.000 kr.
Veðsetning/aflétting 1.000 kr.

 

Vörslugjöld

Vörslugjöld vegna rafrænna verðbréfa er eftirfarandi:

Innlend verðbréf 0,03% á ári
Viðskiptavinir eignastýringar fá 25% afslátt af vörslugjöldum innlendra verðbréfa  
Erlend verðbréf 0,06% á ári
Lágmarksgjald kr. 3.000 á ári
   
Vörsluþjónusta sjóðs 150.000 kr. pr. mánuð

 

Sjóðir ÍV

Heiti sjóðs Þóknun við kaup Árleg umsýsluþóknun
ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa 0,5% 1,0%
ÍV Eignasafn I 0,5% 0,5%
ÍV Eignasafn II 0,5% 0,5%
ÍV Eignasafn III 0,5% 1,0%
ÍV Skammtímasjóður  0% 0,5%
ÍV Sparisafn 0,5% 0,8%
ÍV Skuldabréfasafn 0,5% 1,0%
ÍV Ríkisskuldabréfasjóður 0,5% 1,0%
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður 1,0% 0,8%
ÍV Stokkur 1,0% 1,7%
ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður 1,0% 1,5%
ÍV Erlent hlutabréfasafn 1,0% 1,5%